JN Designbyg hjælper familier og større virksomheder med deres projekter

JN Designbyg er specialiseret i at give den rette vejledning når det kommer til udførsel af renoveringer og nye tilbygninger for familien. 

Vi har også erfaring med projektering af større projekter og nedenfor ses et udpluk af disse JN Designbyg har udført i samarbejde med andre virksomheder. 

SKABOESHUSEVEJ

Almene boligbyggeri udført i samarbejde med Arkitektfirmaet AI

Bebyggelsen

2-plans boligerne er placeret mod nord for at skærme
udearealerne for trafi kstøj fra motorvejen. De skygger
således ikke på andre boliger og de
højner kvaliteteten af udearealerne for alle boliger. Mod
indkørslen nedtrappes bebyggelsen til en etage, hvilket
bidrager til en imødekommende
og menneskelig skala.

Boligerne er placeret omkring den centrale
parkeringsplads. Alle boliger vender ud mod dette
område og har en åben, semi-privat forhave. Netop
forhavens sociale mellemrum imellem det offentlige
rum og den private bolig, er med til skabe fællesskab og
nærhed imellem områdets beboere.

Forhaven prioriteres derfor over baghaven, der har en
mere privat karakter. Baghaven kan desuden tilgåes via
et sti-system der går omkring alle
boliger. Efter humør og behov kan man således opholde
sig i forskellige sociale rum, semi-privat i forhaven og
privat i baghaven.

Haveboligen

Alle gode bebyggelser består af en samlet helhed af
bygninger og landskab. Inspireret fra områdets
eksisterende typologier, rækkehuset og kolonihaven,
skabes en ny bebyggelse: Haveboligen.

Dette skaber en organisk bebyggelse, hvor det grønne
trækkes ind imellem husene og skaber en nærhed til
naturen, til stedet og til hinanden.

LENSVEJ

Almene boligbyggeri udført i samarbejde med Arkitektfirmaet AI

En organisk bebyggelse

En bebyggelse med en overraskende variation i de fælles udearealer. Her er ingen bagsider eller uendelige gentagelser. Her venter et forløb af naturlige rum og udsigter. Her er læ for vinden og solvendte haver og overdækkede terrasser. Her er fælles naturlegeplads, overdækket uderum og aktivitetsplads. Her er en mangfoldighed af spiselige arter. Tilsammen skaber det en bebyggelse, hvor det er attraktivt at være
ude for alle aldersgrupper. Det er nemlig forudsætningen for, at beboerne møder
hinanden og opbygger et socialt fællesskab.

Alle gode bebyggelser består af en helhed

af bygninger og landskab - af “det byggede”
og “det groede”. Gennem en organisk

placering af bygninger, veje og stier har vi

skabt et projekt, som er “groet” ud af

landskabets kvaliteter og programmets ønsker.

Gennem en organisk placering af bygninger, veje og stier er der skabt en bebyggelse med en overraskende variation i de fælles udearealer. Her venter et forløb af veje og stier med skiftende udsigt til det store landskab og indre kig i bebyggelsen.

Alle boliger har udsigt til landskabet. Boliger i anden række kigger ud mellem og over boligerne i første række.

Byggeriet opføres i rene og rå materialer, som patinerer smukt, og som ikke skal vedligeholdes.

Bygningernes forskudte placering og beplantning skaber læ i bebyggelsen.

Den fælles aktivitetsplads indrettes som et “shared space” for langsomt kørende biler, affaldssortering og fælles aktiviteter. Her er plads til boldspil, cykler, løbehjul, sjipning og måske et årligt byttemarked. Affaldssorteringen er placeret centralt med affaldsbeholdere.

Naturlegepladsen genskaber de arkæologiske fund af stolpehuller og stenøkser og indrettes med naturlige elementer som stolper, sten og et væltet klatretræ.

Vi har bevidst valgt ikke at parkere bilen lige foran boligen. Gåturen
fra den parkerede bil og hen til boligen er nemlig med til at skabe liv
og tryghed i bebyggelsen. Her kan man nå at hilse, holde lidt øje med
sine naboer og styrke afdelingens sociale liv.

KØGEVEJ

Almene boligbyggeri udført i samarbejde med Arkitektfirmaet AI

Bebyggelsen

Projektets idé er at skabe en almen,
attraktiv og bæredygtig
boligbebyggelse, som skaber en
fortætning af byen og tilpasser sig et
skrående landskab med planlagte
rekreative fællesarealer.


De overordnet principper for
infrastruktur og bebyggelsesstruktur,
tager udgangspunkt i lokalplanens
ønske om at etablere et bydelscenter
med en tæt boligbebyggelse, som en
naturlig udvikling af byen.


Boligerne kommer til at ligge tæt på
skoler, rekreation og kultur, bymiljø,
infrastruktur og indkøb, samt fornuftig
adgang til kollektiv transport.


Byens tilbud og de omkringliggende
kvaliteter, gør boligerne attraktive for
et bredt publikum.

TEGLVÆRKSKVATERET

Almene boligbyggeri udført i samarbejde med Arkitektfirmaet AI

Bebyggelsen

Projektets idé er at skabe en almen, attraktiv og bæredygtig boligbebyggelse, som tilpasser sig et karakteristisk kurvet landskab med planlagte rekreative fællesarealer.


De overordnet principper for infrastruktur og
bebyggelsesstruktur, tager udgangspunkt i landskabets udformning og de omkringliggende landskabsmæssige kvaliteter. Ankomsten sker via en ensrettet vej som følger landskabet rundt i bebyggelsen. Den bringer beboer og gæster til pladser med åbninger mod landskabet. Bygningskroppene genererer et tæt og nærværende
strædeliv, der mimer skovens fortætning og åbninger.


Bebyggelsen er udformet, således at hver boligblok kan få sit eget unikke møde med landskabet, i samspil med terrænets fald- og stigninger.


Bebyggelsens friarealer får sine karakteristika via landskabets og skovens naturlige beplantning, som genplantes i bebyggelsens grønne lommer. Hermed skabes en mangfoldig biodiversitet.


Den grønne kile i lokalplanområdets bebyggelse er et vigtigt element i projektet. Den giver bygningernes tætte liv et fristed der kan bruges til udfoldelse af større
rekreative aktiviteter for områdets beboere.


Bebyggelsen laver en skarp optegning at grundens matrikel samtidig med at den åbner sig op i mod kilen. Bebyggelsen vil fra den grønne kile, virke både overskuelig og inviterende.

Visualisering - Bebyggelsen set fra strædet

Bebyggelsesplan - Oversigt over boliger

Visualisering - Bebyggelsen set fra skoven

Diagrammer

Lar

Kantzone og frirum

Den grønne kile

Udsigt

Stræde og parkering

Solorintering

Skærmet for vind